Ağ Atarak Avlanan Bir Örümcek Olduğunu Biliyor Musunuz?

Dinopis adı verilen diğer adıyla canavar yüzlü örümceğin çok farklı ve şaşırtıcı bir avlanma yeteneği vardır. Bu örümcek sabit bir ağ kurup avını beklemek yerine, küçük fakat son derece üstün özelliklere sahip bir ağ örer ve bu ağı avının üzerine atar. Ardından avını bu ağ ile iyice sarar. Yakalanan böcek çırpındıkça ağa daha çok dolanır. Daha sonra örümcek besinini muhafaza edebilmek için avının üzerini yeni ipliklerle kapatarak onu bir anlamda "paketler". Örümcek avını beklerken, ağın görünümü çubuklardan oluşmuş dar bir kafese benzer. Oysa bu görüntü aldatmacadır. Örümcek, avını yakalamak için harekete geçtiğinde, ağı bacaklarıyla dışa doğru gerer ve bu şekilde kurtulması imkansız bir ölüm kapanı ortaya çıkar. Bu böceğin akıl sahibi olduğu, düşünebildiği, tasarımlar yaptığı gibi bir düşüncenin kabulü mümkün değildir. Dolayısıyla bu böceğe sahip olduğu aklı veren, yani onu yöneten, yaptıklarını ona öğreten bir güç vardır. Bu güç böceği yaratan Allah'ın benzeri olmayan gücüdür. Örümcek örneğinde de görüldüğü gibi bütün canlıları Allah'ın yarattığı çok açık bir gerçektir. http://bocekmucizesi.com/ http://harunyahya.org/tr/Bunlari-Biliyor-Musunuz/10836/Ag-Atarak-Avlanan-Bir-Orumcek-Oldugunu-Biliyor-Musunuz

About the author