Allah’ın Gücü Yetmeyenlere Sorumluluk Yüklemediğini Biliyor Musunuz?

Allah kullarına karşı affedici ve merhametli olandır. Allah kulları için iyilik isteyendir. O’nun merhametinin bir tecellisi olarak, İslam dininde güç yetiremeyecek olanlara, diğer insanlara yüklenen sorumluluklar yüklenmemiştir. Allah bunu bir ayetinde şöyle bildirir: "Kör olana güçlük (sorumluluk) yoktur, topal olana güçlük yoktur, hasta olana da güçlük yoktur. Kim Allah'a ve Resulü'ne itaat ederse, (Allah) onu, altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de sırt çevirirse, onu acı bir azab ile azablandırır." (Fetih Suresi, 17) Allah sakatlığı olan insanların güç yetiremeyecekleri ibadet sorumluluklarını kaldırmış, rahmetini ve sonsuz şefkatini kulları üzerinde bir kez daha tecelli ettirmiştir. Bir ayette Allah'ın insanlara kolaylık kıldığı ve bunun O'nun şefkatinin ve merhametinin bir göstergesi olduğu şöyle ifade edilmektedir: "… Eğer Allah dileseydi size güçlük çıkarırdı. Şüphesiz Allah güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir." (Bakara Suresi, 220) www.Allahvar.com http://harunyahya.org/tr/Bunlari-Biliyor-Musunuz/10016/Allahin-Gucu-Yetmeyenlere-Sorumluluk-Yuklemedigini-Biliyor-Musunuz

About the author