Balina Gözlerinin Evrimcilerin İddialarını Geçersiz Kıldığını Biliyor musunuz?

Evrimciler balinaların günün birinde denizde yaşamaya karar veren bir kara memelisinden hiçbir bilinci olmayan, geleceği göremeyen rastlantısal mutasyon ve doğal seleksiyon mekanizmaları yoluyla evrimleştiği gibi bir masalı savunmaktadırlar. Ancak balinalardaki tek bir özelliğin incelenmesi bile bu iddianın mantıksızlığını açıkça ortaya koymak için yeterlidir. Balinaların göz tasarımında ve haberleşme sistemlerinde kara memelilerinde örneği bulunmayan, kompleks ayarlamalar mevcuttur. Kara memelilerinde toz ve darbeleri engelleyici olarak göz kapağı bulunur. Balinaların gözleri ise farklı bir tehlikeye, derinlerdeki basınca karşı koruyucu sert bir tabakaya sahiptir. Ayrıca balinaların göz tasarımında kırılma indisi, gösteri havuzunda suyun altından sıçrayan bir balinanın suyun seviyesinden altı metre yükseklikteki balığı mükemmel bir hassaslıkla yakalamasını mümkün kılar. Bunun yanısıra, balinanın gözleri, kara memelilerindekinden farklı olarak, kafanın iki yanında bulunur, böylelikle akıntılara karşı korunmuş olur. Gözlerdeki çubuk hücreleri ile koni hücrelerinin oranındaki ayarlama sayesinde, ışığa hassasiyet renk ve diğer detaylara hassasiyete oranla fazladır. Bu oranın yanı sıra gözlerde fosfor bulunması, diplerin karanlık ortamında görmelerini sağlayan özelliklerdendir. Balinanın yaşamını sürdürebilmesi için bu özelliklerin tümüne aynı anda sahip olması gerektiği açıktır. Balinalar bu özelliklere sahip olarak bir anda ortaya çıkmışlardır; şüphesiz ki balinaları alemleri yoktan var eden bonsuz ilim sahibi Yüce Allah yaratmıştır. http://www.evrimbilim.com/ http://harunyahya.org/tr/Bunlari-Biliyor-Musunuz/10615/Balina-Gozlerinin-Evrimcilerin-Iddialarini-Gecersiz-Kildigini-Biliyor-musunuz

About the author