Bilinen “Tat Haritası”nın Gerçeği Yansıtmadığını Biliyor Musunuz?

Canlıların sahip oldukları tat alma sistemi, Allah'ın yaratışındaki üstünlüğü gösteren son derece kompleks bir düzene sahiptir. Bugün bilim dünyasında beş ana tat olduğu görüşü ağır basmaktadır: Tatlı, tuzlu, acı, ekşi, umami. Bunlardan ilk dördü herkesin tanıdığı, bildiği tatlardır. Umami ise, proteinlerin yapısındaki 20 farklı amino asitten birisi olan glutamattan kaynaklanan bir tattır. Bugün araştırmaların gün ışığına çıkardığı bir bilgi, "tat haritası"nın yanlış olduğudur. Tat haritası, tatlılığın dilin ucu, tuzluluğun dilin kenarları, ekşiliğin dilin yanları, acılığın ise dilin arkası tarafından algılandığı görüşüne dayanıyordu. Bu haritanın 19. yüzyılda yapılan araştırmaların yanlış yorumlanmasının sonucu olduğu anlaşıldı. Çünkü son bilimsel çalışmalar tat hücrelerinin birden fazla uyarıcıya tepki verdiğini göstermiştir. Diğer bir deyişle, her bir tat hücresinde düşünüldüğünden çok daha kompleks haberleşme sistemleri vardır. Her tat hücresi zannedildiği gibi sadece belirli bir uyarıcıyla değil, birden çok uyarıcıyla iletişim kurmaktadır. Alıcı hücrelerdeki haberleşme yöntemleri, hücrelerin yaratılış eseri olduğunu açıkça gösteren delillerden birisidir. www.insanmucizesi.com http://harunyahya.org/tr/Bunlari-Biliyor-Musunuz/10827/Bilinen-“Tat-Haritasi”nin-Gercegi-Yansitmadigini-Biliyor-Musunuz

About the author