Bitkilerin Bazı Taktiklerle Kendilerini Savunduklarını Biliyor Musunuz?

Bitkilerin, kendilerine saldıran hayvanlara karşı çok değişik savunma yöntemleri vardır. Örneğin bazı bitkiler, tembel hayvan (sloth) ve pandalar gibi yapraklarını yiyen hayvanlara bir tepki olarak çeşitli kimyasal maddeler üretirler. Kimyasal madde üreten bitkilerde özellikle yeni çıkan yaprakların tadı çok kötü olur. Taze sürgünler hayvanlar için çok cazip birer yiyecektirler. Ama bu cazibeye kapılıp da yeni çıkmış yaprakları yemeye çalışan hayvanlar için bu kötü tat oldukça caydırıcıdır. Bir bitki kendi kendine hayvanların hoşuna gitmeyecek, onları caydıracak bir zehir üretebilir mi? Elbette ki üretemez, bitkilere bu özelliği Allah vermiştir. Rabbimiz üstün güç sahibi olandır. http://bitkilerevrimicurutuyor.com/ http://harunyahya.org/tr/Bunlari-Biliyor-Musunuz/10753/Bitkilerin-Bazi-Taktiklerle-Kendilerini-Savunduklarini-Biliyor-Musunuz

About the author