Bütün işler sonunda O’na varır

Allah-butun-isler-sonunda-Ona-varir
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
  • O gün, 'sonunda varılıp karar kılınacak yer (müstakar)' yalnızca Rabbi'nin katıdır.   (Kıyamet Suresi / 12)
  • Onlar, bulut gölgeleri içinde Allah'ın (azabının) meleklerle onlara gelmesini ve (azap) emrinin gerçekleşmesini mi gözlüyorlar? Oysa bütün işler Allah'a döner.   (Bakara Suresi / 210)
  • Kim ihsanda bulunan (biri) olarak yüzünü (kendini) Allah'a teslim ederse, artık gerçekten o kopmayan bir kulpa yapışmıştır. Bütün işlerin sonu Allah'a varır.   (Lokman Suresi / 22)
  • Sonra gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Haberiniz olsun; hüküm yalnızca O'nundur. Ve O, hesap görenlerin en süratli olanıdır.   (En'am Suresi / 62)
  • Göklerin ve yerin gaybı Allah'ındır, bütün işler O'na döndürülür; öyleyse O'na kulluk edin ve O'na tevekkül edin. Senin Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir.   (Hud Suresi / 123)
  • Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır ve (bütün) işler Allah'a döndürülür.   (Ali İmran Suresi / 109)

About the author