Canlı Türlerinin İlk Yaratıldıklarından Beri Hiç Değişikliğe Uğramadığını Biliyor Musunuz?

Evrim yoktur ve yaşanmamıştır. Eğer bir evrim yaşanmış olsaydı, canlıların yeryüzünde küçük kademeli değişimlerle ortaya çıkmaları ve zaman içinde de değişmeye devam etmeleri gerekirdi. Oysa fosil kayıtları bunun tam aksini gösterir. Evrimci paleontolog Robert Carroll, bu gerçek doğrultusunda fosil bulgularının Darwinistlerin ümitlerini boşa çıkardığını itiraf etmek zorunda kalmıştır: Darwin'in ölümünden bu yana geçen 100 yılı aşkın süredir devam eden hummalı toplama çalışmalarına rağmen, fosil kayıtları halen onun beklediği sayısız ara geçiş halkalarına ilişkin bir resim ortaya çıkarmaz. (Robert L. Carroll, Patterns and Processes of Vertebrate Evolution, Cambridge University Press, 1997, s. 25) Bir başka evrimci paleontolog K. S. Thomson ise, yeni canlı gruplarının fosil kayıtlarında çok ani olarak ortaya çıktıklarını şu şekilde belirtmektedir: Temel bir canlılar grubu ortaya çıktığında ve kayıtlarda ilk olarak göründüğünde, atası veya evrimsel akrabası olduğu varsayılan gruplarda görülmeyen yeni özelliklerle tamamen donatılmış olarak ortaya çıkar. Evrimci bilim adamlarının da itiraf ettiği gibi farklı canlı sınıflamaları, kendilerine benzeyen ataları olmadan aniden ortaya çıkmışlar ve yüz milyonlarca yıl boyunca hiç değişim geçirmeden durağan bir biçimde kalarak Yüce Allah'ın yaratışının kusursuzluğunu gözler önüne sermişlerdir. http://evrimyok.net/ http://harunyahya.org/tr/Bunlari-Biliyor-Musunuz/10719/Canli-Turlerinin-Ilk-Yaratildiklarindan-Beri-Hic-Degisiklige-Ugramadigini-Biliyor-Musunuz

About the author