Canlılar Arasında Evrimsel Bağ Kurmaya Çalışan Evrimcilerin Yanıldıklarını Biliyor Musunuz?

Yeryüzünde yaşamış ve yaşamakta olan her tür canlının mutlak Yaratıcısı Allah'tır. Bu yaratılış Allah'ın “Ol” demesiyle gerçekleşir. Hiçbir evrimsel sürece ya da mantığa bağlı kalmaz. Allah örnek edinmeksizin yaratır ve kusursuzca var eder. Ancak evrimciler bu gerçeği kabul etmemek için çeşitli iddialar öne sürerler. İnsanlarla maymunların sözde ortak bir atadan geldiği iddialarını kanıtlamak amacıyla ortaya atılan beyin ölçüleri konusu da bunlardan biridir.(Canlıların Evrimi) Evrimciler insanlarda şempanzelere göre daha büyük beyin olmasını, insanların daha zeki olmalarına bağlar ve zaman içerisinde beyin ölçüsünün evrimsel bir gelişim gösterdiğini ileri sürerler. Evrimcilerin; "beyin geliştikçe bilgi işleme kapasitesi ve hafıza depolaması da artmıştır" iddiası birçok açıdan geçersizdir. Örneğin sesleri taklit eden kuşların bedenleri ortalama 85 gram ağırlığında olmasına rağmen beyin ağırlıkları 0.73-2.7 gram arasında değişir. Kuş beynindeki korteks, memelilerden daha küçüktür ve karmaşık kıvrımlar yoktur. Buna rağmen kuşlar konuşma, ses taklidi, şarkı öğrenme, kavrama, görsel hafıza gibi son derece kompleks işlemleri gerçekleştirebilmektedirler. Dolayısıyla canlılarda, evrim teorisini destekleyecek doğrultuda, basitten komplekse giden bir beyin gelişimi söz konusu değildir. (A Bird's Brain and Nerves) http://harunyahya.org/tr/Bunlari-Biliyor-Musunuz/10837/Canlilar-Arasinda-Evrimsel-Bag-Kurmaya-Calisan-Evrimcilerin-Yanildiklarini-Biliyor-Musunuz

About the author