Daima üstün ve galip olandır

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
  • Allah, inkar edenleri kin ve öfkeleriyle geri çevirdi, onlar hiç bir hayra varamadılar. Savaşta Allah (yardımcı ve zafer nasib edici olarak) mü'minlere yetti. Allah çok güçlüdür, üstün ve galip olandır.   (Ahzab Suresi / 25)
  • Allah, yazmıştır: "Andolsun, ben galip geleceğim ve elçilerim de." Gerçekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır.   (Mücadele Suresi / 21)

About the author