Demir yeryüzünde en yaygın olarak bulunan elementlerden biridir ve yerkabuğunun yaklaşık %5’ini oluşturur. Demir, çok değerli bir enerji kaynağı olan oksijeni, hücrenin solunum mekanizmasına yönlendirir.

Demir yeryüzünde en yaygın olarak bulunan elementlerden biridir ve yerkabuğunun yaklaşık %5'ini oluşturur. Demir, çok değerli bir enerji kaynağı olan oksijeni, hücrenin solunum mekanizmasına yönlendirir. www.yaratilisdelilleri.com/ http://harunyahya.org/tr/Bunlari-Biliyor-Musunuz/108089/Demir-yeryuzunde-en-yaygin-olarak-bulunan-elementlerden-biridir-ve-yerkabugunun-yaklasik-5ini-olusturur-Demir-cok-degerli-bir-enerji-kaynagi-olan-oksijeni-hucrenin-solunum-mekanizmasina-yonlendirir

About the author