En güzel isimlerin sahibidir

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
  • O Allah ki, yaratandır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, 'şekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir.   (Haşr Suresi / 24)
  • İsimlerin en güzeli Allah'ındır. Öyleyse O'na bunlarla dua edin. O'nun isimlerinde 'aykırılığa (ve inkara) sapanları' bırakın. Yapmakta oldukları dolayısıyla yakında cezalandırılacaklardır.   (Araf Suresi / 180)
  • De ki: "Allah, diye çağırın, 'Rahman' diye çağırın, ne ile çağırırsanız; sonunda en güzel isimler O'nundur." Namazında sesini çok yükseltme, çok da kısma, bu ikisi arasında (orta) bir yol benimse.   (İsra Suresi / 110)
  • Allah; O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur.   (Taha Suresi / 8)

About the author