En güzel vekildir

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
  • Allah, her şeyin Yaratıcısıdır. O, her şey üzerinde vekildir.   (Zümer Suresi / 62)
  • "Benim kullarım; senin onlar üzerinde hiç bir zorlayıcı gücün (hakimiyetin) yoktur." Vekil olarak Rabbin yeter.   (İsra Suresi / 65)

About the author