Enzimlerin Hücreye Yakıt Sağladığını Biliyor Musunuz?

Bedeninizin inşa edilmesinde görev alan mikroskobik işçilerin en önemlileri metabolik enzimlerdir. Yaşamımızın ilk anlarından itibaren sayısız işlemi yerine getirmek üzere sürekli olarak görev başındadırlar. Sindirilmiş 45 temel besini alır ve onları kaslara, sinirlere, kemiklere, kana ve organlara dönüştürürler. Bir başka deyişle, bir hücrenin hayatta kalabilmesi için yakıt sağlarlar. Hücrenin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gereken tüm reaksiyonlarda devreye girer ve onları saliseler içinde sonuçlandırırlar. Bir DNA'nın kopyalanabilmesi, ATP (Adenozintrifosfat adlı özel bir molekül)'nin enerji depolayabilmesi, besinlerin hücreye giriş çıkışları ve duyularımızdan gelen elektrik akımının sinirler boyunca iletilmesi gibi "yaşamla" ilgili her şeyde görev alırlar. Görüldüğü gibi enzimlerin bu üstün özellikleri tüm iman edenler için hikmetli birer yaratılış delilidir: "Şüphesiz, mü'minler için göklerde ve yerde ayetler vardır. Sizin yaratılışınızda ve türetip-yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır." (Casiye Suresi, 3-4) www.darwindnayibilseydi.com http://harunyahya.org/tr/Bunlari-Biliyor-Musunuz/10102/Enzimlerin-Hucreye-Yakit-Sagladigini-Biliyor-Musunuz

About the author