Havacılık Araştırmalarında Akbabaların Örnek Alındığını Biliyor Musunuz?

Allah gökyüzünde ve yeryüzünde sayısız canlı türü yaratmıştır. Bu canlılar, insanların Allah'ın muhteşem yaratmasını görmeleri, bunlar üzerinde düşünerek Allah'ın örneksiz ve sonsuz yaratma gücünü kavramaları için son derece önemli delillerdir. 21. yüzyıl teknolojisi Allah'ın benzersiz şekilde yarattığı canlıları incelemekte ve örnek almaktadır, bu canlılardan biri de akbabalardır. Bir uçak uçarken kanadının ucunda basınç farklılıklarından dolayı büyük burgaçlar oluşabilir. Bu tip burgaçlar, uçuş esnasında uçakta olumsuz etkiler oluşturur. Havacılık araştırmaları için yapılan incelemelerde akbabaların uçarken teleklerini (kanatlarının uçlarında yer alan büyük tüyleri) bir elin parmakları gibi açtıkları tespit edilmiştir. Bu gözlemin sonucunda araştırmacılar, akbabanın kanat uçlarını örnek alarak küçük metal kanatçıklar yapmayı ve bunları uçaklarda denemeyi düşünmüşlerdir. Önümüzdeki yıllarda bu kanatçıklar sayesinde bir dizi küçük burgaç oluşturularak, bunların daha önceki büyük burgaçların yerlerini alması sağlanacak, böylece burgaçların uçak üzerindeki zararlı etkisi azaltılmış olacaktır. www.biyomimetik.com http://harunyahya.org/tr/Bunlari-Biliyor-Musunuz/10838/Havacilik-Arastirmalarinda-Akbabalarin-Ornek-Alindigini-Biliyor-Musunuz

About the author