Herşeyi ölçüyle yaratandır

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
  • Gökyüzü, Onu da yükseltti ve mizanı koydu.   (Rahman Suresi / 7)
  • Öyle ki onların, Rablerinden gelen risaleti (insanlara gönderilenleri) tebliğ ettiklerini bilsin. (Allah,) onların nezdinde olanları sarıp-kuşatmış ve her şeyi sayı olarak da sayıp-tesbit etmiştir.   (Cin Suresi / 28)
  • Ki Allah, hak olmak üzere Kitabı ve mizanı indirdi. Ne bilirsin; belki kıyamet-saati pek yakındır.   (Şura Suresi / 17)
  • Oysa biz, her şeyi yazıp saymışızdır.   (Nebe' Suresi / 29)
  • Andolsun, onların tümünü kuşatmış ve onları sayı olarak saymış bulunmaktadır.   (Meryem Suresi / 94)
  • Allah, her dişinin neyi yüklendiğini (neye hamile kaldığını) ve döl yataklarının neyi eksiltip neyi eklediğini bilir. O'nun Katında her şey bir miktar (ölçü) iledir.   (Ra'd Suresi / 8)
  • Eğer Allah, kulları için rızkı (sınırsızca) geniş tutup-yaysaydı, gerçekten yeryüzünde azarlardı. Ancak O, dilediği miktar ile indirir. Çünkü O, kullarından haberi olandır, görendir.   (Şura Suresi / 27)
  • Ve onu hesaba katmadığı bir yönden rızıklandırır. Kim de Allah'a tevekkül ederse, O, ona yeter. Elbette Allah, kendi emrini yerine getirip-gerçekleştirendir. Allah, her şey için bir ölçü kılmıştır.   (Talak Suresi / 3)

About the author