Herşeyi yaratandır

Allah-herseyi-yaratandir
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
  • "Oysa sizi de, yapmakta olduklarınızı da Allah yaratmıştır."   (Saffat Suresi / 96)
  • Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O'nun nasıl bir çocuğu olabilir? O'nun bir eşi (zevcesi) yoktur. O, her şeyi yaratmıştır. O, her şeyi bilendir.   (En'am Suresi / 101)
  • Göklerin ve yerin mülkü O'nundur; çocuk edinmemiştir. O'na mülkünde ortak yoktur, her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir.   (Furkan Suresi / 2)
  • Andolsun, biz sizi yarattık, sonra size suret (biçim-şekil) verdik, sonra meleklere: "Adem'e secde edin" dedik. Onlar da İblis'in dışında secde ettiler; o, secde edenlerden olmadı.   (Araf Suresi / 11)
  • Görmüyorlar mı; gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya gücü yeter ve onlar için kendisinde şüphe olmayan bir süre (ecel) kılmıştır. Zulmedenler ise ancak inkarda ayak direttiler.   (İsra Suresi / 99)
  • Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. Şüphesiz O, sinelerin özünde saklı duranı bilendir.   (Mülk Suresi / 13)
  • O, yarattığını bilmez mi? O, Latif'tir; Habir'dir.   (Mülk Suresi / 14)
  • O inkar edenler görmüyorlar mı ki, (başlangıçta) göklerle yer, birbiriyle bitişik iken, biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Yine de onlar inanmayacaklar mı?   (Enbiya Suresi / 30)

About the author