Hesap gününü yaratandır

Allah-hesap-gununu-yaratandir
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
  • Vakıa (kesin bir gerçek olan kıyamet) vuku bulduğu zaman,   (Vakıa Suresi / 1)
  • Onun vukuuna (gerçekleşmesine artık) yalan diyecek yoktur.   (Vakıa Suresi / 2)
  • "Kıyamet günü ne zamanmış" diye sorar.   (Kıyamet Suresi / 6)
  • Ama göz 'kamaşıp da kaydığı,'   (Kıyamet Suresi / 7)
  • Ay karardığı,   (Kıyamet Suresi / 8)
  • Güneş ve ay birleştirildiği zaman;   (Kıyamet Suresi / 9)
  • İnsan o gün: "Kaçış nereye?" der.   (Kıyamet Suresi / 10)
  • Hayır, sığınacak herhangi bir yer yok.   (Kıyamet Suresi / 11)
  • O gün, 'sonunda varılıp karar kılınacak yer (müstakar)' yalnızca Rabbi'nin katıdır.   (Kıyamet Suresi / 12)
  • İnsana o gün, önceden takdim ettikleri ve erteledikleri şeylerle haber verilir.   (Kıyamet Suresi / 13)

About the author