Hidayette olanı ve doğru yoldan sapanı en iyi bilendir

Allah-hidayette-olani-ve-dogru-yoldan-sapani-en-iyi-bilendir
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
  • Allah muhakkak iman edenleri de bilmekte ve muhakkak münafıkları da bilmektedir.   (Ankebut Suresi / 11)
  • De ki: "Herkes kendi yaratılışına (fıtrat tarzına) göre davranır. Şu halde kimin daha doğru yolda olduğunu Rabbin daha iyi bilir."   (İsra Suresi / 84)
  • İşte onların ilimden yana ulaşabildikleri (son sınır) budur. Şüphesiz, senin Rabbin; kendi yolundan sapanı en iyi bilen O'dur ve hidayet bulanı da en iyi bilen O'dur.   (Necm Suresi / 30)

About the author