Hücrelerinizin Birbirlerini Tanıyabildiklerini Biliyor musunuz?

Embriyonun şekillenmesi sırasında gerçekleşen hayranlık uyandırıcı bir bilgi şöyledir: Bir embriyonun çeşitli organlarına ait hücreleri -ortamdaki kalsiyum miktarını azaltarak- ayırsak, daha sonra çeşitli organlara ait bu hücreleri elverişli bir ortamda iyice karıştırsak, bu hücreler tekrar birbirleri ile temas ettiklerinde aynı organa ait hücreler birbirlerini TANIRLAR ve her organa ait hücreler ayrı kümeler teşkil ederler. (Prof. Dr. Ahmet Noyan, Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Meteksan Yayınları, Ankara, 1998, 10. baskı, s.40) Yani hücreleri ilk önce birbirlerinden ayırıp, sonra tekrar birleştirsek, aynı organı oluşturacak olan hücreler birbirlerini tanıyacak, tekrar birleşeceklerdir. Peki ne beyne, ne sinir sistemine, ne de göze, kulağa sahip olmayan bu hücreler birbirlerini nasıl tanımaktadırlar? Çeşitli moleküllerin biraraya gelmesiyle oluşan bu akıl ve bilinç sahibi olmayan varlıklar diğer hücreler arasından kendi türünden olan hücreyi nasıl seçebilmektedir? Daha sonradan birlik olup bir organı oluşturacaklarını nereden bilmektedirler? Şuursuz moleküllerin sergiledikleri büyük şuurun kaynağı nedir? Elbette ki bu şuurun kaynağı tüm kainatı yoktan var eden, alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Gökten yere her işi O evirip düzene koyar. (Secde Suresi, 5) http://www.insanmucizedir.com/ http://harunyahya.org/tr/Bunlari-Biliyor-Musunuz/10624/Hucrelerinizin-Birbirlerini-Taniyabildiklerini-Biliyor-musunuz

About the author