İki türlü yobazlık var. Bir ateist yobazlık var, bir Müslüman gibi görünen yobazlık var. Bu MÜSLÜMAN GİBİ GÖRÜNEN YOBAZLIK ATEİST YOBAZLIKTAN DAHA DA AZILIDIR. HER İKİSİNE KARŞI DA FİKRİ, İLİMLE, BİLİMLE, AKILLA MÜCADELE GEREKİR.

(A9 TV; 23 Mayıs 2012)

http://harunyahya.org/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/116533/Iki-turlu-yobazlik-var-Bir-ateist-yobazlik-var-bir-Musluman-gibi-gorunen-yobazlik-var-Bu-MUSLUMAN-GIBI-GORUNEN-YOBAZLIK-ATEIST-YOBAZLIKTAN-DAHA-DA-AZILIDIR-HER-IKISINE-KARSI-DA-FIKRI-ILIMLE-BILIMLE-AKILLA-MUCADELE-GEREKIR

About the author