İmtihan için dünya hayatını yaratandır

Allah-imtihan-icin-dunya-hayatini-yaratandir
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
  • İnsanlar, (sadece) "İman ettik" diyerek, sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar?   (Ankebut Suresi / 2)
  • Andolsun, onlardan öncekileri sınadık; Allah, gerçekten doğruları da bilmekte ve gerçekten yalancıları da bilmektedir.   (Ankebut Suresi / 3)
  • Şüphesiz biz, yeryüzü üzerindeki şeyleri ona bir süs kıldık; onların hangisinin daha güzel davranışta bulunduğunu deneyelim diye.   (Kehf Suresi / 7)
  • Andolsun, biz sizden mücahid olanlarla sabredenleri bilinceye (belli edip ortaya çıkarıncaya) kadar, deneyeceğiz ve haberlerinizi sınayacağız (açıklayacağız).   (Muhammed Suresi / 31)
  • Şüphesiz biz insanı, karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık.   (İnsan Suresi / 2)
  • Biz ona yolu gösterdik; (artık o,) ya şükredici olur ya da nankör.   (İnsan Suresi / 3)

About the author