İncil’den korkmak, Tevrat’tan korkmak çok anormal bir hareket, vahşi hareket. Komünist kitap dağıtıyorlar, onda bazılarının çıtı çıkmıyor.

(A9 TV; 26 Eylül 2013)

http://harunyahya.org/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/170188/Incilden-korkmak-Tevrattan-korkmak-cok-anormal-bir-hareket-vahsi-hareket-Komunist-kitap-dagitiyorlar-onda-bazilarinin-citi-cikmiyor-

About the author