İnkarcıların tuzaklarını boşa çıkarandır

Allah-inkarcilarin-tuzaklarini-bosa-cikarandir
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
  • Onlardan öncekiler, hileli-düzenler kurmuşlardı da, Allah(ın azab emri) onların kurdukları yapıların temellerine geldi, böylece üstlerindeki tavan tepelerine çöktü; azab onlara şuurunda olmadıkları yerden gelmişti.   (Nahl Suresi / 26)
  • Böylece, o, Katımızdan kendilerine bir hak ile geldiği zaman, dediler ki: "Onunla birlikte iman edenlerin erkek çocuklarını öldürün; kadınlarını ise sağ bırakın." Ancak kafirlerin hileli-düzeni boşa çıkmakta olandan başkası değildir.   (Mü'min Suresi / 25)
  • Rabbinin fil sahiplerine neler yaptığını görmedin mi?   (Fil Suresi / 1)
  • Onların 'tasarladıkları planlarını' boşa çıkarmadı mı?   (Fil Suresi / 2)
  • İşte size böyle... Gerçekten Allah, kafirlerin hileli-düzenlerini boşa çıkarıcıdır.   (Enfal Suresi / 18)
  • Onlardan öncekiler de hileli-düzenler kurmuşlardı; fakat düzen kuruculuğun (tedbirlerin, karşılık vermelerin) tümü Allah'a aittir. Her bir nefsin ne kazandığını O bilir. Bu yurdun sonu kimindir, inkar edenler pek yakında bileceklerdir.   (Ra'd Suresi / 42)

About the author