İnternet Dünyası: karmafelsefesi.com

www.karmafelsefesi.com

Bazı kişiler özledikleri huzur ve mutluluğu, Hinduizm ve Budizm gibi batıl dinlerde bulabileceklerini zannederler. Doğudaki bu gibi batıl dinlerin gizemli ve mistik havası, meditasyon benzeri uygulamaları ve bu dinlere mensup olan kişilerin genel görünüm ve üsluplarındaki farklılık, bazı kişilerin etkilenmelerine neden olmaktadır. Ancak bu batıl dinlerin akıl ve mantıkla çelişen birçok düşünce ve uygulamaları bulunmaktadır.

Son zamanlarda ülkemizde de gündeme gelen Karma inancı, bu batıl dinlerin önemli bir özelliğidir. Karma felsefesi, insanları bazı olumlu ahlaki özelliklere özendirmektedir, ancak bunun yanında birçok sapkın ve batıl inancı da içermektedir. Karma'nın temelini oluşturan bu batıl inançların insanlar için bir kurtuluş yolu olması, insanlara mutlak bir huzur ve güven getirmesi ise kesinlikle mümkün değildir. Tam aksine bu inançlar insanı daha karmaşık bir ruh haline, çarpık bir bakış açısına ve yanlış uygulamalara yöneltmektedir. Bu sitede Karma felsefesi ile ilgili yanlış uygulama ve fikirler ele alınmaktadır.

http://harunyahya.org/tr/Basinda-Harun-Yahya/6968/Internet-Dunyasi-karmafelsefesicom

About the author