İslam Ve Budizm

Dünya üzerinde, özellikle de Amerika ve Avrupa'da bazı kimselerde, Budizm’e yönelik bir ilgi görülmektedir. Bu ilginin en önemli nedenlerinden biri, bu batıl inanışın, insanlara, gizemli, mistik ve hayret verici özelliklere sahip olduğu izlenimi oluşturacak şekilde lanse edilmesidir. Budizm’i seçen insanların bir kısmı da bu felsefeyi, inandıklarından ya da mantıklı bulduklarından değil, söz konusu "mistik" havadan etkilendikleri için seçmektedirler. Çünkü bu batıl inanış onlara, günlük yaşamlarında karşılaştıkları diğer felsefelerden çok daha farklı ve şaşırtıcı bir şekilde sunulmaktadır. İşte bu nedenle de toplum içinde "diğer insanlardan farklı" sıfatıyla tanınmak ve "gizemli insan" imajı vermek isteyen kişiler Budizm’e yönelmek gibi çok ciddi bir hataya düşmektedirler.

Siz de bugüne kadar Budizm hakkında pek çok şey okumuş, yazılı ve görsel basın aracılığıyla genel bir bilgiye sahip olmuş olabilirsiniz. Ama bu kitapta Budizm’in farklı bir yönü yani batıl bir felsefe olduğu Kuran ayetleri ışığında incelenmekte ve insanların bu batıl dinin çarpık yönlerini açık şekilde görmeleri sağlanmaktadır. Budizm’in ortaya çıkışı, yazılı kaynakları, genel inanışları, ibadet şekilleri ve söz konusu dinin kurucusu Buda'nın hayatı Kuran ayetleri ile değerlendirilmekte, bu felsefenin temelinin çok sapkın öğretiler üzerine kurulu olduğu, insan aklı ve mantığıyla çelişen garip ibadetler içerdiği ve insanı taştan, topraktan putlara ibadet etmeye yönelttiği ortaya konmaktadır.
http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/746/Islam-Ve-Budizm

About the author