İslam Ve Karma Felsefesi

Hinduizm ve Budizm gibi dünyanın bilinen en eski dinleri olarak kabul edilen inançlar, her ne kadar bazı güzel ahlak mesajları içerseler de, hak din değildirler. Muhtemelen zaman içinde yaygın olarak kabul edildikleri toplumların gelenek ve görenekleri ile karışmış ve bazı insanların da kasıtlı olarak ekledikleri hurafeler ve yanlış inançlarla bozularak günümüzdeki batıl şekillerini almışlardır.

Bazı kişiler özledikleri huzur ve mutluluğu, Hinduizm ve Budizm gibi batıl dinlerde bulabileceklerini zannederler. Doğudaki bu gibi batıl dinlerin gizemli ve mistik havası, meditasyon benzeri uygulamaları ve bu dinlere mensup olan kişilerin genel görünüm ve üsluplarındaki farklılık, bazı kişilerin etkilenmelerine neden olmaktadır. Ancak bu batıl dinlerin akıl ve mantıkla çelişen birçok düşünce ve uygulamaları bulunmaktadır.

Son zamanlarda ülkemizde de gündeme gelen Karma inancı, bu batıl dinlerin önemli bir özelliğidir. Karma'nın temelini oluşturan batıl inançların insanlar için bir kurtuluş yolu olması, insanlara mutlak bir huzur ve güven getirmesi ise kesinlikle mümkün değildir. Tam aksine bu inançlar insanı daha karmaşık bir ruh haline, çarpık bir bakış açısına ve yanlış uygulamalara yöneltmektedir. Bu kitapta söz konusu yanlış uygulama ve fikirler ele alınmaktadır.
http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/747/Islam-Ve-Karma-Felsefesi

About the author