Kuran’ın Işığı Satanizmi Yok Etti

Bu kitapta satanizm tüm yönleriyle incelenmekte, şiddeti ve vahşeti dini bir ritüel haline getiren ve kanlı cinayetleri adeta bir ibadet olarak gören bu felsefenin bu kadar yaygınlaşmasının nedenleri üzerinde durulmaktadır.

Kitap boyunca da göreceğiniz gibi satanizmin çıkış noktası din ahlakına karşı olmasıdır, dolayısıyla bu sapkınlığın taraftarları din ahlakından uzak yetişmiş ve materyalist akımların etkisi altında kalmış kişilerdir. Satanizmin yaygınlaştığı ve özellikle de genç insanlar üzerinde etkili olduğu bir gerçektir. Ancak satanizmin çözümsüz gibi gösterilmesi de çok büyük bir yanılgıdır. Aslında bu sapkın akımla mücadele çok kolaydır ve Kuran ahlakı gençleri satanizmin elinden kurtarabilecek tek yoldur. Kuran'ın ışığı satanizmi yok edecek ve Allah'ın izniyle aydınlık, sevgi ve barış dolu bir dünya kuracaktır.
İş hükme bağlanıp-bitince, şeytan der ki: "Doğrusu, Allah, size gerçek olan va'di va'detti, ben de size vaadde bulundum, fakat size yalan söyledim. Benim size karşı zorlayıcı bir gücüm yoktu, yalnızca sizi çağırdım, siz de bana icabet ettiniz. Öyleyse beni kınamayın, siz kendinizi kınayın. Ben sizi kurtaracak değilim, siz de beni kurtaracak değilsiniz. Doğrusu daha önce beni ortak koşmanızı da tanımamıştım. Gerçek şu ki, zalimlere acı bir azab vardır." (İbrahim Suresi, 22)
http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/822/Kuranin-Isigi-Satanizmi-Yok-Etti

About the author