Kuşların Mükemmel Bir Hafızaya Sahip Olduklarını Biliyor Musunuz?

Ses taklidi yapan kuşların bu yetenekleri, işittikleri sesleri kaydetmeleri ve hatırlamaları ile doğru orantılıdır. Hatırlama kabiliyeti kuşlarda şaşırtıcı derecede yüksektir. Farklı kıtalardaki yazlık ve kışlık evlerinin tam yerlerini hatırlamakla kalmaz, kışın kullanmak için depoladıkları birçok nesnenin tam yerini ve daha önce nektarını içtikleri özel bitkilerin nerede olduğunu da hatırlarlar. Gelen soğuk ve ağır kış şartlarında yaşayabilmek için, bazı kuş türleri sonbahar sırasında binlerce tohumu farklı yerlere gömer ve kıştan aylarca sonra neredeyse hepsinin yerini hatırlarlar. Kuşkusuz bir kuşun "hafıza"ya ve "öğrenme" yeteneğine sahip olması çok büyük bir mucizedir. Aynı zamanda evrimcilerin canlıların evrimleşme süreci hakkındaki iddialarını anlamsız kılmaktadır. Evrim teorisi, kuşların duydukları sesleri hafızalarında nasıl sakladıklarını ve sonra bunları nasıl yerli yerinde kullandıklarını açıklamaktan acizdir. Böyle bir hafızaya nasıl sahip oldukları, evrimci izahlarla açıklanması mümkün olmayan bir olaydır. Böylesine özel bir yapının tesadüf eseri oluşması da mümkün değildir. Bazı kuşların ses ve bilgileri hafızalarına kaydedebilmeleri, Allah'ın bu canlılara verdiği pek çok yetenekten sadece biridir. http://www.kuslarinveucusunkokeni.com/ http://harunyahya.org/tr/Bunlari-Biliyor-Musunuz/10767/Kuslarin-Mukemmel-Bir-Hafizaya-Sahip-Olduklarini-Biliyor-Musunuz

About the author