Lizozom Organelinin Hücrenin Kimya Laboratuvarı Olduğunu Biliyor Musunuz?

Allah insan vücudundaki 100 trilyon hücreyi ve bu hücrelerin içindeki organellerin hepsini yaratandır. Bu organeller kendilerine verilen görevi Allah'ın sonsuz aklının tecellileri olarak kusursuz bir şekilde yerine getirirler. Hücreye giren besinler, çok karmaşık kimyasal işlemler sonucunda parçalanarak yeni üretimler için hammadde haline getirilirler. Bu sayede yeni alanlarda kullanılabilirler. Bu hammaddeler yalnızca sentezlenecek proteinleri oluşturacak aminoasitleri değil, hücrenin her türlü işinde kullanacağı kimyasal maddeleri de içerir.(İnsan Mucizesi) Bu işlemlerin gerçekleştiği "lizozom" adlı organel çok ileri bir kimya laboratuvarını andırır. Lizozomda yaklaşık olarak 36 farklı enzim, farklı besin maddelerinin sindirimi için görev yapar. Örneğin protein sindirimi için 5, nükleik asitler için 4, polisakkaritler için 15, lipitler için 6, organik sülfatlar için 2, organik fosfatlar için 4 ayrı enzim devreye girer. Tek bir enzimin kimyasal yapısı, fiziksel özellikleri, yaptığı karmaşık işler ve inanılmaz işlem hızı düşünülürse, 36 farklı enzimin yaklaşık 1 mikronluk (milimetrenin binde biri) bir organelde görev yapmasının ne kadar büyük bir mucize olduğu daha iyi anlaşılır. Bu kadar güçlü öğütücülerin böylesine muhteşem bir uyumla, hücreye de, birbirlerine de hiçbir zaman zarar vermeden çalışmaları Allah'ın kusursuz yaratma gücünün bir sonucudur. http://harunyahya.org/tr/Bunlari-Biliyor-Musunuz/10106/Lizozom-Organelinin-Hucrenin-Kimya-Laboratuvari-Oldugunu-Biliyor-Musunuz

About the author