Meerkatların Topluluklarını Nasıl Koruduklarını Biliyor Musunuz?

Meerkatlar topluluk halinde yaşarlar. Aralarında örnek bir dayanışma vardır ve bu onlar için hayati önem taşır; çünkü yaşadıkları bölge birçok tehlikeyle doludur. Meerkatlar her sabah önce güvenlik kontrolü yapar ve sonra yiyecek bulmak üzere araziye dağılırlar.

Bu toplulukta her bireyin farklı bir görevi vardır. Örneğin bazı Meerkatlar diğerlerinin güvenliği için nöbet tutarlar. Kızgın Güneş'in altında saatlerce hiçbir şey yemeden ve içmeden beklerler. Nöbetçi, bir tehlikeyle karşılaşınca alarm vererek arkadaşlarını uyarır. Bunu duyan diğer Meerkatlar, yuvalarına koşup saklanırlar.

Grubun en büyük sorumluluğu ise, yavruları korumak ve yetiştirmektir. Genç dişiler yavrulara bakmakla görevlidirler. Her gün bir Meerkat yuvada kalarak yavrulara bakar. Sürü içindeki yardımlaşma ve işbirliği yavruların güvende olmalarını sağlar. Meerkatlar arasındaki dayanışma ve fedakarlık, Allah'ın bu canlılara öğrettiği davranışlardır. (Darwinistler Bize Sorun)

http://harunyahya.org/tr/Bunlari-Biliyor-Musunuz/10088/Meerkatlarin-Topluluklarini-Nasil-Koruduklarini-Biliyor-Musunuz

About the author