Mülkün tek sahibidir

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
  • (Yine) Bilmez misin ki, gerçekten göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Sizin Allah'tan başka veliniz ve yardımcınız yoktur.   (Bakara Suresi / 107)
  • Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. O, dilediğine rızkı genişletip-yayar ve kısar da. Çünkü O, her şeyi bilendir.   (Şura Suresi / 12)
  • Hiç bir şey yoktur ki, hazineleri bizim Katımızda olmasın; ancak onu belirlenmiş bir miktar olarak indiririz.   (Hicr Suresi / 21)
  • Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve nemli toprağın altında olanların tümü O'nundur.   (Taha Suresi / 6)
  • O Allah ki, göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Şiddetli azab dolayısıyla vay inkar edenlere.   (İbrahim Suresi / 2)
  • Göklerin, yerin ve içlerinde olanların tümünün mülkü Allah'ındır. O, her şeye güç yetirendir.   (Maide Suresi / 120)

About the author