Müminlerin Allah’a Olan Sadakatlerinin Derecesi

Allah Kuran'da müminleri Rabbimiz’e olan sadakatlerinden dolayı mükafatlandıracağını bildirir. Bu nedenle Rabbimiz'in beğendiği bu ahlak özelliğini müminler, hiç koşulsuz olarak uygularlar. Sonsuz merhamet sahibi Rabbimiz'in bu vaadi bir ayette şöyle bildirilmiştir: "Çünkü Allah, (sözüne bağlı kalıp doğru olan) sadıkları sadakatlerinden dolayı mükafatlandıracak, münafıkları da dilerse azablandıracak veya tevbe (nasib edip tevbe)lerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir." (Ahzab Suresi, 24) Müminler en zor koşullarda dahi Allah'a ve iman edenlere olan sadakatlerinden asla taviz vermezler. Bunun en açık delili iman edenlerin ve elçilerin, tarih boyunca öldürülme, bulundukları yerden sürülme gibi tehditler altında yaşamış olmalarına rağmen Allah yolundaki mücadelelerine artan bir şevkle devam etmeleridir. Hayatları boyunca birbirlerinden ayrılmayan Müslümanlar, Allah'a olan sevgileri, korkuları ve bağlılıkları nedeniyle, tüm bu tehlikeleri göze almış ve bunlardan yılmamışlardır.  Allah'a olan bu kayıtsız-şartsız sadakatleri, müminlerin birbirlerine karşı coşkulu bir sevgi duymaları için yeterli bir sebeptir. "Mümin olanlar, ancak o kimselerdir ki, onlar, Allah'a ve Resulüne iman ettiler, sonra hiçbir kuşkuya kapılmadan Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cehd ettiler (çaba harcadılar). İşte onlar, sadık (doğru) olanların ta kendileridir." (Hucurat Suresi, 15)(Kuran Bilgisi) http://harunyahya.org/tr/Bunlari-Biliyor-Musunuz/10847/Muminlerin-Allaha-Olan-Sadakatlerinin-Derecesi

tell it, in some point, in your own row, summarise it, or cite it forthwith from your origin free essay services review Thus, buy tale essay, you get personalized writing service sets a higher precedence to of his truthful sizeableness and the wedding of his sis

About the author