Müminlerin işlerini kolaylaştırandır

Allah-muminlerin-islerini-kolaylastirandir
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
 • Allah (ağır yükleri) sizden hafifletmek ister: (Çünkü) insan zayıf olarak yaratılmıştır.   (Nisa Suresi / 28)
 • Kadınlarınızdan artık adetten kesilmiş olanlarla henüz adet görmemiş bulunanların iddet (bekleme süre)leri, -eğer şüpheye düşecek olursanız (bilin ki)- üç aydır. Hamile kadınların bekleme-süresi ise, yüklerini bırakmaları (ile biter). Kim Allah'tan korkup-sakınırsa (Allah) ona işinde bir kolaylık gösterir.   (Talak Suresi / 4)
 • Hiç kimseye güç yetireceğinden fazlasını yüklemeyiz; elimizde hakkı söylemekte olan bir kitap vardır ve onlar hiç bir haksızlığa uğratılmazlar.   (Mü'minun Suresi / 62)
 • İman edenler ve salih amellerde bulunanlar -ki biz hiç kimseye güç yetireceğinden fazlasını yüklemeyiz- onlar da cennetin ashabı (halkı)dırlar. Onda sonsuz olarak kalacaklardır.   (Araf Suresi / 42)
 • Fakat kim verir ve korkup-sakınırsa,   (Leyl Suresi / 5)
 • Ve en güzel olanı doğrularsa,   (Leyl Suresi / 6)
 • Biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız.   (Leyl Suresi / 7)
 • Ve seni kolay olan için başarılı kılacağız.   (A'la Suresi / 8)
 • Biz bunu (Kur'an'ı) senin dilinle kolaylaştırdık, takva sahiplerine müjde vermen ve direnen bir kavmi uyarıp-korkutman için.   (Meryem Suresi / 97)
 • Ramazan ayı... İnsanlar için hidayet olan ve doğru yolu ve (hak ile batılı birbirinden) ayıran apaçık belgeleri (kapsayan) Kur'an onda indirilmiştir. Öyleyse sizden kim bu aya şahid olursa artık onu tutsun. Kim hasta ya da yolculukta olursa, tutmadığı günler sayısınca diğer günlerde (tutsun). Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez. (Bu kolaylık) sayıyı tamamlamanız ve sizi doğru yola (hidayete) ulaştırmasına karşılık Allah'ı büyük tanımanız içindir. Umulur ki şükredersiniz.   (Bakara Suresi / 185)
 • Biz, senin göğsünü yarıp-genişletmedik mi?   (İnşirah Suresi / 1)
 • Ve yükünü indirip-atmadık mı?   (İnşirah Suresi / 2)
 • Ki o, senin belini bükmüştü;   (İnşirah Suresi / 3)
 • Senin zikrini (şanını) yüceltmedik mi?   (İnşirah Suresi / 4)
 • Demek ki, gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır.   (İnşirah Suresi / 5)
 • Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır.   (İnşirah Suresi / 6)

About the author