Müslüman’ın “Müslümanlar kurtulsun, Hıristiyanlar kurtulsun, Museviler kurtulsun, ateisti, dinsizi, imansızı, müşriği hepsi kurtulsun. Hepsine şefkat gösterelim” demesi lazım. O zaman Allah İttihad-ı İslam’ı meydana getirecek.

(A9 TV; 24 Ekim 2012)

http://harunyahya.org/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/152538/Musluman’in-“Muslumanlar-kurtulsun-Hiristiyanlar-kurtulsun-Museviler-kurtulsun-ateisti-dinsizi-imansizi-musrigi-hepsi-kurtulsun-Hepsine-sefkat-gosterelim”-demesi-lazim-O-zaman-Allah-Ittihad-i-Islam’i-meydana-getirecek

About the author