Nefsinizi Ne Kadar Tanıyorsunuz?

Yüce Allah'ın Kuran'da, haber verdiği önemli bilgilerden biri her insanın "nefis sahibi" olduğudur. Arapçada "insanın kendisi" anlamına gelen nefis, benlik kelimesiyle de tanımlanabilir. Nefse ve ona 'bir düzen içinde biçim verene', sonra ona fücurunu (sınır tanımaz günah ve kötülüğünü) ve ondan sakınmayı ilham edene (andolsun). Onu arındırıp-temizleyen gerçekten felah bulmuştur. Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla) örtüp-saran da elbette yıkıma uğramıştır. (Şems Suresi, 7-10) Ayette de bildirildiği gibi kötülük her insanın nefsinde vardır. Bu kötülükten ancak nefsinin temizlenip arınması için çaba harcayanlar kurtulacaktır. Müminler nefislerindeki kötülüklere teslim olmaz, Allah'ın ilham ettiği şekilde ondan sakınırlar. Nefis sürekli olarak insan'a Allah rızasının dışına çıkmasını emreder ve dünya hayatını süslü ve çekici göstermeye çalışır. Fakat iman sahipleri üstün güç sahibi olan Rahman'dan korkup sakındıkları için nefislerinin bu "şaşırtıp-saptırıcı" özelliğine aldanmazlar. Karşılaştıkları her durumda vicdanlarına uyar, Kuran ahlakına uygun davranışlar sergilerler. Bu da zamanla imani olgunluklarının artmasına ve Allah'ın izniyle nefislerinin kötülüklerinden kolaylıkla sakınmalarına vesile olur. http://www.insaninnankorlugu.com/ http://harunyahya.org/tr/Bunlari-Biliyor-Musunuz/10731/Nefsinizi-Ne-Kadar-Taniyorsunuz

About the author