Öfkeyi Yenmenin Önemli Bir İbadet Olduğunu Biliyor Musunuz?

Müminin öfkesini yenmesi, öfkenin sebep olabileceği çeşitli hatalardan ve zararlardan korunmasına vesile olur. Kuran'da öfkeyi yenme ile ilgili olarak şöyle buyrulmaktadır: "Onlar, bollukta da, darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlar(daki hakların)dan bağışlama ile (vaz) geçenlerdir. Allah, iyilik yapanları sever." (Al-i İmran Suresi, 134) Belli durumlarda insanın öfkelenmesi yaratılışından kaynaklanan bir davranış olsa bile ayetin işaretiyle müminin bu öfkesini sürdürmemesi, yenmesi gerekmektedir. Çünkü öfke, insanın akli fonksiyonlarını perdeleyen, olayları sağlıklı değerlendirip doğru karar verebilmesini engelleyen bir etkendir. Böyle olunca da insanın Allah'ın sınırlarını gereği gibi koruyabilmesi tehlikeye girmektedir. Kuran'da öfkenin en önemli zararlarından biri olarak da adaletten sapma gösterilir. Zira öfkenin aklı örtmesiyle, yapılan teşhisler, verilen kararlar duygusal olmakta, bu da Kuran ahlakına uygun adil karar verilmesini engellemektedir. (Darwinist Neleri Düşünmez) Aynı zamanda kalpte sıkıntı oluşturan öfke, birçok rahatsızlığı da beraberinde getirir. Öfkeyi yenmek ve bağışlamak ise başta iç huzurunu sağlamakla beraber sıkıntılı ve gergin ruh halinin huzura ve ferahlığa dönüşmesini sağlar. Bu nedenle müminler öfkelenmekten büyük bir titizlikle sakınır ve her durumda üstün bir ahlak sergilerler. http://harunyahya.org/tr/Bunlari-Biliyor-Musunuz/10810/Ofkeyi-Yenmenin-Onemli-Bir-Ibadet-Oldugunu-Biliyor-Musunuz

About the author