Ölüleri diriltendir

Allah-oluleri-diriltendir
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
  • Sur'a üfürülmüştür; böylece onlar kabirlerinden (diriltilip) Rablerine doğru (dalgalar halinde) süzülüp-giderler.   (Yasin Suresi / 51)
  • İnsan, 'kendi başına ve sorumsuz' bırakılacağını mı sanıyor?   (Kıyamet Suresi / 36)
  • Kendisi, akıtılan meniden bir damla su değil miydi?   (Kıyamet Suresi / 37)
  • Sonra bir alak (embriyo) oldu, derken (Allah, onu) yarattı ve bir 'düzen içinde biçim verdi.'   (Kıyamet Suresi / 38)
  • Böylece ondan, erkek ve dişi olmak üzere çift kıldı.   (Kıyamet Suresi / 39)
  • (Öyleyse Allah,) Ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir?   (Kıyamet Suresi / 40)
  • Gerçek şu ki, kıyamet-saati yaklaşarak gelmektedir, onda şüphe yoktur. Gerçekten Allah kabirlerde olanları diriltecektir.   (Hac Suresi / 7)
  • Gözleri 'zillet ve dehşetten düşmüş olarak', sanki 'yayılan' çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar.   (Kamer Suresi / 7)
  • Boyunlarını çağırana doğru uzatmış olarak koşarlarken, kafirler derler ki: "Bu, zorlu bir gün."   (Kamer Suresi / 8)

About the author