Reenkarnasyon Yanılgıları

Reenkarnasyon Neden Büyük Bir Yanılgıdır? Cevabı Bu Sitede!

Günümüzde insanların büyük bir bölümü, dünya üzerinde yaşanan kaostan, kargaşadan, sıkıntılardan, çekişmelerden, samimiyetsizliklerden, bencilliklerden ve yalancılıktan uzaklaşmanın, huzur, güven ve barış içinde bir hayat kurmanın yollarını aramaktadır.

Bazı kişiler özledikleri bu huzur ve mutluluğu, Hinduizm ve Budizm gibi dinlerde bulabileceklerini zannederler. Ancak dünyanın bilinen en eski dinleri olarak kabul edilen bu inançlar, her ne kadar bazı güzel ahlak mesajları içerseler de, hak din değildirler. Bu batıl dinlerin akıl ve mantıkla çelişen birçok düşünce ve inanışları bulunmaktadır. Reenkarnasyon da bu yanlış inanışlardan biridir.

Harun Yahya'nın eserlerinden faydalanılarak hazırlanan reenkarnasyonyanilgilari.com adlı site, reenkarnasyon inancının bu sapkın temellerini gözler önüne sermeyi hedeflemektedir.

http://harunyahya.org/tr/Web-siteleri/3091/Reenkarnasyon-Yanilgilari

About the author