Samimi duaya karşılık verendir

Allah-samimi-duaya-karsilik-verendir
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
  • Kullarım Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara) pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse, onlar da Benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki irşad (doğru yolu bulmuş) olurlar.   (Bakara Suresi / 186)
  • Andolsun, Nuh bize (dua edip) seslenmişti de, ne güzel icabet etmiştik.   (Saffat Suresi / 75)
  • Ya da sıkıntı ve ihtiyaç içinde olana, kendisine dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü açıp gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı? Ne az öğüt-alıp düşünüyorsunuz.   (Neml Suresi / 62)
  • Rabbiniz dedi ki: "Bana dua edin, size icabet edeyim. Doğrusu Bana ibadet etmekten büyüklenen (müstekbir)ler; cehenneme boyun bükmüş kimseler olarak gireceklerdir.   (Mü'min Suresi / 60)
  • "Hamd, Allah'a aittir ki, O, bana ihtiyarlığa rağmen İsmail'i ve İshak'ı armağan etti. Şüphesiz Rabbim, gerçekten duayı işitendir."   (İbrahim Suresi / 39)

About the author