Sıçrayan örümceğin, kendine özgü bir avlanma yöntemi vardır. Örneğin bir ağacın üzerinde bulunan sıçrayan örümcek, kendisini ürettiği bir iplik ile bulunduğu dala bağlar. Sonra uçmakta olan bir böceğin üzerine atlar ve onu havada yakalar.

Sıçrayan örümceğin, kendine özgü bir avlanma yöntemi vardır. Örneğin bir ağacın üzerinde bulunan sıçrayan örümcek, kendisini ürettiği bir iplik ile bulunduğu dala bağlar. Sonra uçmakta olan bir böceğin üzerine atlar ve onu havada yakalar. www.bocekmucizesi.com http://harunyahya.org/tr/Bunlari-Biliyor-Musunuz/108125/Sicrayan-orumcegin-kendine-ozgu-bir-avlanma-yontemi-vardir-Ornegin-bir-agacin-uzerinde-bulunan-sicrayan-orumcek-kendisini-urettigi-bir-iplik-ile-bulundugu-dala-baglar-Sonra-ucmakta-olan-bir-bocegin-uzerine-atlar-ve-onu-havada-yakalar

About the author