Tohum Kılıflarının Bitkiden Bitkiye Farklılık Gösterdiğini Biliyor Musunuz?

Tohumun içindeki embriyo son derece değerli olduğundan yeni bitki tam olarak gelişene kadar bu embriyonun özenle korunması gerekir. Bu koruma için Allah her bitki türüne göre değişik özelliklere sahip tohum kılıfları yaratmıştır. Tohum kılıfını oluşturan maddenin dayanıklılığı oranında tohum, dış ortamın olumsuz etkilerinden korunur. Bundan başka kılıfı oluşturan maddeler, tohumların su üzerinde durabilmesinde ya da rüzgarlarla uçmasında da etkendirler. Tohumların dış kılıfları, son derece çeşitli ve dikkat çekici özelliklere sahiptir. Bazı dış zarlar düşmanları uzaklaştırabilmek için acı bir madde ile kaplıdır. Bazıları ise "tanen" denilen bir madde bakımından zengindir ki bu madde tohumlardaki çürümeyi sınırlandırır. Birçok bitki türünün tohumlarında ise kılıflar bir tür jöle ile kaplıdır. Proteinlerle birleşmiş kompleks şekerlerden oluşan bu jölemsi madde, su ile karşılaştığında kolayca şişer. Bu sayede tohum kolayca nemli maddelerin üzerine yapışır. Bu özellik filizlenme sırasında önemli rol oynayacaktır. (Françoise Brenckmann Grains de Vie, Le Monde Merveilleux Des Graines, s.24) www.tohummucizesi.com http://harunyahya.org/tr/Bunlari-Biliyor-Musunuz/10839/Tohum-Kiliflarinin-Bitkiden-Bitkiye-Farklilik-Gosterdigini-Biliyor-Musunuz

About the author