Tüm varlıklar O’na boyun eğmiştir

Allah-tum-varliklar-Ona-boyun-egmistir
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
  • Allah, gerçekten kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti; melekler ve ilim sahipleri de O'ndan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve Hakim olan O'ndan başka ilah yoktur.   (AL-İ İMRAN SURESİ / 18)
  • Allah dedi ki: "İki ilah edinmeyin: O, ancak tek bir ilahtır. Öyleyse benden, yalnızca benden korkun."   (NAHL SURESİ / 51)
  • De ki: O Allah, birdir.   (İHLAS SURESİ / 1)
  • O, Allah'tır, kendisinden başka ilah yoktur. İlkte de, sonda da hamd O'nundur. Hüküm O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz.   (KASAS SURESİ / 70)
  • Sizin ilahınız tek bir ilahtır; O'ndan başka ilah yoktur; O, Rahman'dır, Rahim'dir (bağışlayan ve esirgeyendir).   (BAKARA SURESİ / 163)

About the author