Uyarıp korkutandır

Allah-uyarip-korkutandir
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
  • İşte bu (Kur'an) uyarılıp korkutulsunlar, gerçekten O'nun yalnızca bir tek ilah olduğunu bilsinler ve temiz akıl sahipleri iyice öğüt alıp düşünsünler diye bir bildirip-duyurma (bir belağ)dır.   (İbrahim Suresi / 52)
  • Apaçık Kitaba andolsun;   (Duhan Suresi / 2)
  • Gerçekten Biz onu mübarek bir gecede indirdik, gerçekten biz uyaranlarız.   (Duhan Suresi / 3)
  • Dosdoğru (bir Kitaptır) ki, kendi Katından şiddetli bir azabla uyarıp-korkutmak ve salih amellerde bulunan mü'minlere müjde vermek için (onu indirdi); şüphesiz onlara güzel bir ecir vardır.   (Kehf Suresi / 2)
  • Böylece biz onu, Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda korkulacak şeyleri türlü şekillerde açıkladık; umulur ki korkup-sakınırlar ya da onlar için düşünme (yeteneğini) oluşturur.   (Taha Suresi / 113)

About the author