Yapamayacağı Şeyi Söylememek

Yapmayacakları şeyleri söylemeleri, Kuran ahlakınını yaşamayan pekçok insanın ortak karakter özelliklerinden birisidir. Bu kimseler kendilerini olduklarından üstün ve önemli göstermek, gösteriş yapmak gibi gayelerle yapmayacakları şeyleri söylerler. Bazen de geçici çıkar ve menfaatler elde etmek için aslında yapmaya hiç niyetlerinin olmadığı şeyleri vaat ederler. Bu samimiyetsiz davranış, çoğu zaman toplum içinde fazla yadırganmayan ve önemsenmeyen, alışılmış bir tutumdur. Oysa insanların yapmayacakları şeyleri söylemeleri, Kuran ahlakına uygun olmayan, Rabbimiz tarafından yapılmaması bildirilen bir davranıştır. Allah bunu Kuran'da şöyle bildirmiştir: "Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyi neden söylersiniz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah Katında bir gazab (konusu olması) bakımından büyüdü (büyük bir suç teşkil etti)." (Saff Suresi, 2-3) Bu davranış, çoğu zaman yalancılık, ikiyüzlülük ve samimiyetsizlik gibi, ayetlerde kınanmış birçok kötü özelliği de içinde barındırmaktadır. Kuran'da bildirilen güzel ahlakı en mükemmel şekilde yaşamayı kendilerine ilke edinen Müminler, Allah Katında beğenilmeyen bu tavırdan titizlikle kaçınırlar. http://www.kuranvedin.com/ http://harunyahya.org/tr/Bunlari-Biliyor-Musunuz/10601/Yapamayacagi-Seyi-Soylememek

About the author