Yeryüzündeki Düzeni Sağlayan Oranları Biliyor Musunuz?

Üzerinde yaşadığımız mavi gezegeni Allah canlı yaşamı için düzenlemiş, Kuran'da ifade edildiği gibi yeryüzü insan için "serilip-döşenmiştir". (Naziat Suresi, 30) Yeryüzündeki düzeni sağlayan oranlardan bazıları şöyledir: Yeryüzünden Yansıyan Güneş Işığının, Yeryüzüne Ulaşan Güneş Işığına Oranı:
  • Eğer daha fazla olsaydı: Hızla buzul çağına girilirdi.
  • Eğer daha az olsaydı: Sera etkisi aşırı ısınmaya neden olur, Dünya önce buzdağlarının erimesiyle sular altında kalır daha sonra kavrulurdu.
Atmosferdeki Oksijen ve Azot Oranı:
  • Eğer daha fazla olsaydı: Yaşamsal fonksiyonlar olumsuz şekilde hızlanırdı.
  • Eğer daha az olsaydı: Yaşamsal fonksiyonlar olumsuz şekilde yavaşlardı.
Atmosferdeki Karbondioksit ve Su Oranı:
  • Eğer daha fazla olsaydı: Atmosfer çok fazla ısınırdı.
  • Eğer daha az olsaydı: Atmosfer ısısı düşerdi.
Ozon Tabakasının Kalınlığı:
  • Eğer daha fazla olsaydı: Yeryüzü ısısı çok düşerdi.
  • Eğer daha az olsaydı: Yeryüzü aşırı ısınır, Güneş'ten gelen zararlı ultraviole ışınlarına karşı bir koruma kalmazdı. www.evrenmucizesi.com
http://harunyahya.org/tr/Bunlari-Biliyor-Musunuz/10621/Yeryuzundeki-Duzeni-Saglayan-Oranlari-Biliyor-Musunuz

About the author