Yirmi beş binden fazla diatom türü olmasına rağmen hiçbirinin kabuğu bir diğerine benzemez. Tıpkı bir kar tanesinin diğerine benzememesi gibi diatomların görünümleri de birbirlerinden farklıdır.

Yirmi beş binden fazla diatom türü olmasına rağmen hiçbirinin kabuğu bir diğerine benzemez. Tıpkı bir kar tanesinin diğerine benzememesi gibi diatomların görünümleri de birbirlerinden farklıdır. www.denizlerdekimucize.com http://harunyahya.org/tr/Bunlari-Biliyor-Musunuz/108129/Yirmi-bes-binden-fazla-diatom-turu-olmasina-ragmen-hicbirinin-kabugu-bir-digerine-benzemez-Tipki-bir-kar-tanesinin-digerine-benzememesi-gibi-diatomlarin-gorunumleri-de-birbirlerinden-farklidir

About the author